Tuesday, February 12, 2008

Jam dan Roti

aku terlupa
membawa sekeping roti
untuk kunikmati bersama jam ini.

kalau ada basikal seven up tua ku
pasti
aku akan sampai dulu dari kamu. kamu. dan kamu.