Thursday, December 31, 2009

2009

dan ia kini
jadi semalam.

Monday, June 29, 2009

Kunci

Kalau boleh
kukunci hati dan mulutku
lalu ku lempar
jauh
j a u h
j a u h
j a u h..............................

Monday, May 25, 2009

Muak

Jemput makan.

Maaf. Aku sudah kenyang.

bukan sahaja kenyang.
Malah.
Aku sudah muak.

Terima kasih

Tuesday, May 19, 2009